Горско стопанство

?
 • Цени на производител в горското стопанство
 • Индекси на цените на производител в горското стопанство
  • Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)
  • Тримесечни данни (предходна година=100)
  • Годишни данни (предходна година=100)
 • Индекси на цените на производител в горското стопанство
  • Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)
  • Тримесечни данни (предходна година=100)
  • Годишни данни (предходна година=100)