Районите, областите и общините в Република България 2017

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.

Изданието съдържа данни за демографското и социално-икономическото състояние и околната среда на районите, областите и общините в Република България за 2017 г., като са подбрани най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на административно-териториалните и териториалните единици. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България територията на страната се разделя на две статистически зони, съответстващи на ниво NUTS1 от класификацията NUTS на Евростат - Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България. Те се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS2. Статистическите райони от своя страна се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS3 от класификацията NUTS.

Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.

Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена за CD: 18.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
??Дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите” на НСИ, гр. София 1038, ул. ?П. Волов” № 2.
??Териториалните статистически бюра на НСИ.
?
Заплащането се извършва по следния ред:
??В брой - в дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите” на НСИ, гр. София 1038, ул. ?П. Волов” № 2.
??По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN:?BG84?BNBG?9661?3000?1190?01
BIC: BNBGBGSD
БНБ?- СОФИЯ
?