График на дежурствата

Във връзка с наближаване на крайния срок за подаване на Годишните отчети за дейността на предприятията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за отчетната 2018 г., НСИ организира дежурства до 30 април в извънработно време за предоставяне на технически и методологически консултации.
?
ГРАФИК на дежурствата
Дата Смяна Техническа поддръжка Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
22.4.2018 08.00-09.00 Цветелина Раковска 509 0?877?361?193
17.30-20.00 Лидия Кръстева 616 0?877?357?437
23.4.2018 08.00-09.00 Царевна Пейчинова 533 0?877?140?356
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 0?877?140?627
24.4.2018 08.00-09.00 Теодора Стефанова 721 0?877?306?637
17.30-20.00 Цветелина Раковска 509 0?877?361?193
25.4.2018 08.00-09.00 Ирина Билковска 582 0?877?140?356
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 0?877?140?627
30.4.2018 08.00-09.00 Ангел Вуков 233 0?877?359?662
17.30-20.00 Ирина Билковска 582 0?877?140?356
Дата Смяна Методолози Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
22.4.2018 08.00-09.00 Веселина Маринова 106 0?877?140?328
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0?877?146?970
23.4.2018 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0?877?146?970
17.30-20.00 Юлия Георгиева 194 ?
24.4.2018 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0?877?140?553
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0?877?140?458
25.4.2018 08.00-09.00 Йорданка Лашкова 156 0?877?140?495
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0?877?140?458
30.4.2018 08.00-09.00 Мария Венкова 603 ?
17.30-20.00 Анелия Вихърова 129 0?877?140?553

?