НСИ ще споделя добри практики с палестинските си колеги

Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката ще бъде подписано между Националния статистически институт на България и Палестинското централно бюро по статистика (ПЦБС) през юли тази година. За това се договориха председателят на ПЦБС Ола Ауад и председателят на НСИ Сергей Цветарски по време на визита му в Рамалла.

В рамките на посещението Ола Ауад представи структурата, основните постижения и предизвикателства пред ръководеното от нея Централно бюро по статистика, а Сергей Цветарски запозна домакините си с дейността на НСИ и областите, в които българските експерти могат да бъдат полезни на колегите си. Двамата обсъдиха предстоящото през 2020 г. и в двете страни земеделско преброяване, работата с потребителите на данни, разпространението на информацията и?други въпроси от взаимен интерес.