Проекти http://www.gjxqh.tw/bg/events_list_projects bg Проект ESSnet за Big Data II http://www.gjxqh.tw/bg/content/17154/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-essnet-%D0%B7%D0%B0-big-data-ii <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 19.04.2019 г. Националният статистически институт подписа грантовото споразумение по проект ESSnet Big Data II: ?Многоцелева статистика и повишаване на ефективността в производството“. С оглед важността на проекта и сложността на задачите на проекта работата започна още през ноември 2018 година.</div> <p>Проектът, финансиран от Европейската комисия, е с продължителност <strong>2</strong><strong>6</strong> месеца и е продължение на проект ESSnet Big Data I.</p></div></div></div> Wed, 24 Apr 2019 13:55:00 +0000 Webmaster at NSI 17154 at http://www.gjxqh.tw Български експерти ще подпомагат въвеждането на европейски стандарти в статистиката на Република Северна Македония http://www.gjxqh.tw/bg/content/17098/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Български статистици ще подпомагат своите колеги от Република Северна Македония при въвеждането на европейски стандарти и добри практики. Проектът ?Подобряване на производството и разпространението на статистически данни“, финансиран със средства на Европейския съюз, започна официално днес, 29 март, с откриващо събитие в Информационния център на ЕС в Скопие, Република Северна Македония.</div></div></div></div> Fri, 29 Mar 2019 15:30:00 +0000 Webmaster at NSI 17098 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16932/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт започна работа по проект ?Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия<br />№ 828821 - 2018-BG-SECUT-IT.</div> <p>Основните цели на проекта са:</p></div></div></div> Tue, 29 Jan 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 16932 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите членки“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16911/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт стартира работата по проект ?Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите –членки“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 831427–2018–BG–профилиране.</div> <p>Основните цели на проекта са:</p></div></div></div> Fri, 11 Jan 2019 07:30:41 +0000 Webmaster at NSI 16911 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Организация на работата и работното време - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2019 година“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16907/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт започва работа по проект ?Организация на работата и работното време - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2019 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 821813-2018-BG-LFS AHM.</div> <p>Допълнителният модул ,,Организация на работата и работното време“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2019 г. съгласно Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2017/2384 от 19 декември 2017 година.</p></div></div></div> Thu, 10 Jan 2019 10:05:52 +0000 Webmaster at NSI 16907 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността 2018“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16904/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-2018%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div> <div>Националният статистически институт започна работа по проект <strong>Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността</strong><strong> 2018</strong> в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831416-2018-BG-CRIME-STATS.</div> <p>Основната цел на проекта е подобряване на качеството на статистическите данни в областта на статистиката на правосъдието и престъпността на национално ниво чрез подпомагане на стартиралите вече дейности, свързани с:</p></div></div></div></div> Thu, 10 Jan 2019 08:45:00 +0000 Webmaster at NSI 16904 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Развитие на структурната бизнес статистика“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16897/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div> <div>Националният статистически институт започна работа по проект ?Развитие на структурната бизнес статистика“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 830985-2018-BG-В2949-SBSDev.</div> </div> <p>?</p> <p>Основните цели на проекта са:</p> <p>Област 1 ?По-нататъшно развитие на предприятията с висок растеж“</p> <p>Модул 1.1 - Растеж на микропредприятията</p></div></div></div> Wed, 09 Jan 2019 08:45:00 +0000 Webmaster at NSI 16897 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16892/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт започва работа по проект ?Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831517-2018-BG-ICT ENT.</div> <p>Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предприятията през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:</p></div></div></div> Fri, 04 Jan 2019 07:30:00 +0000 Webmaster at NSI 16892 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16890/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт започва работа по проект ?Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831507-2018-BG-ICT HH IND.</div> <p>Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:</p></div></div></div> Fri, 04 Jan 2019 07:20:00 +0000 Webmaster at NSI 16890 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Установяване процесите на производство на нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване качеството на КБС“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16815/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>През декември 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) започна работа по проект ?Установяване процесите на производство на нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване качеството на КБС“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 828974-2018-BG-2791-STS.</div> <p>В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:</p> <p>Област 1. Установяване процеса на производство и разпространение на обема на търговията на едро и обема на търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД - 2008;</p></div></div></div> Fri, 14 Dec 2018 07:30:00 +0000 Webmaster at NSI 16815 at http://www.gjxqh.tw Пилотно изследване по проект ?Модернизация на хармонизираното Европейско изследване на бюджета на времето” http://www.gjxqh.tw/bg/content/16660/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>От септември 2017 г. Националният статистически институт започна работа по проект ?Модернизация на хармонизираното Европейско изследване на бюджета на времето”, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07141.2017.001-2017.354.</div> <p>Основните цели на проекта са <strong>да се т</strong><strong>ества използването на електронни устройства за целите на бюджета на времето, както и на </strong><strong>олекотен дневник за използване на времето.</strong></p></div></div></div> Mon, 08 Oct 2018 10:10:00 +0000 Webmaster at NSI 16660 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Показатели за недвижимите имоти“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16648/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>През октомври 2018 г. Националният статистически институт стартира работата по проект ?Показатели за недвижимите имоти“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 801939-2017/BG/REI.</div> <p>В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на цел ?Разработване на детайлни индекси на цените на жилищата (по-ниски нива от национално ниво)“.</p> <p>Основната цел на проекта е включването на методологични подобрения, оптимизиране на събирането на данни и производствените процеси и въвеждане на нови източници на данни в областта на показателите за недвижимите имоти.</p></div></div></div> Mon, 01 Oct 2018 08:50:00 +0000 Webmaster at NSI 16648 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Статистика на цените“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16651/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>През октомври 2018 г. Националният статистически институт стартира работата по проект ?Статистика на цените“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 801941-2017/BG/PS.</div> <p>В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:</p> <p><span style="font-family: tahoma, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;">?</span>?Адаптиране на методологията за подбор и изчисляване на ХИПЦ към предизвикателствата на цифровата икономика</p></div></div></div> Mon, 01 Oct 2018 08:50:00 +0000 Webmaster at NSI 16651 at http://www.gjxqh.tw През октомври 2018 г. НСИ стартира пилотно изследване ?Насилие срещу жените и мъжете“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/16646/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2018-%D0%B3-%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%E2%80%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%E2%80%9C <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>През октомври 2018 г. Националният статистически институт ще проведе пилотно изследване ?Насилие срещу жените и мъжете“.</div> <p>Изследването е в рамките на реализирането на проект ?Тестване и провеждане на пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак“ по споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07143.2017.001-2017.679 (РД-10-20/22.11.2017 г.).</p></div></div></div> Mon, 01 Oct 2018 07:50:05 +0000 Webmaster at NSI 16646 at http://www.gjxqh.tw Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG) http://www.gjxqh.tw/bg/content/16143/%3F-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-youmig <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе работна среща в рамките на проект ?Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF).</div></div></div></div> Mon, 30 Apr 2018 13:00:12 +0000 Webmaster at NSI 16143 at http://www.gjxqh.tw НСИ представи проект ?Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/15912/%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 6 февруари на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бяха представени резултатите от изпълнението на? проект ?Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, финансиран по Оперативна програма ?Добро управление“.</div> <p>В пресконференцията участваха Сергей Цветарски - председател на НСИ, ?Диана Янчева - зам.-председател на НСИ,? Юрий Стаменов - директор на дирекция ?Информационни системи и инфраструктура“ в НСИ и ръководител на проекта, както и членовете на екипа.</p></div></div></div> Wed, 07 Feb 2018 08:15:14 +0000 Webmaster at NSI 15912 at http://www.gjxqh.tw Националният статистически институт беше домакин на международен семинар по проект ?Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/15908/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82- <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 31 януари и 1 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на международен семинар за разработване на въпросник и методология за провеждане на статистическо изследване на иновационната дейност на малките и средните предприятия (МСП).</div></div></div></div> Mon, 05 Feb 2018 14:20:00 +0000 Webmaster at NSI 15908 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Подобряване на използването на данни от административни източници (ESS.VIP ADMIN WP6), пилотни изследвания и приложения“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/15906/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-essvip-admin <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт започна работа по проект ?Подобряване на използването на данни от административни източници (ESS.VIP ADMIN WP6), пилотни изследвания и приложения“.</div> <p>Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07112.2017.007-2017.441.</p> <p>Главната цел на проекта е изграждане на стандартизирана система за рефериране към географски координати на статистически данни чрез използване на адресите на недвижимите имоти в страната на базата на информация от национални регистри.</p></div></div></div> Mon, 05 Feb 2018 10:00:00 +0000 Webmaster at NSI 15906 at http://www.gjxqh.tw Пресконференция на НСИ http://www.gjxqh.tw/bg/content/15905/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D0%B8 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 6 февруари, вторник, от 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект? ?Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, № BG05SFOP001-1.002-0008-C01 / 31.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма ?Добро управление“.</div> <p>В пресконференцията ще участват:</p></div></div></div> Mon, 05 Feb 2018 09:11:00 +0000 Webmaster at NSI 15905 at http://www.gjxqh.tw Проект ?Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор ?Индустрия“ http://www.gjxqh.tw/bg/content/15879/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80- <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт стартира работата по проект на тема ?Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор ?Индустрия“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08352.2017.004-2017.775.</div></div></div></div> Tue, 16 Jan 2018 11:30:00 +0000 Webmaster at NSI 15879 at http://www.gjxqh.tw 快3基本走势图 山东11选5 甘肃麻将怎么玩 黑龙江p62 尚牛电竞比分网 北京快乐8 彭帅网球比分直播 新疆25选7 彩票专业分析器app 宁夏11选5 快乐12开奖结果3