Прессъобщения http://www.gjxqh.tw/bg/pressreleases_list bg Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17184/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали <strong>разрешителни за строеж</strong> на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 149 други сгради. <strong>Започнал е строежът</strong> на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях, на 17 административни сгради/офиси и на 644 други сгради.</p> </div></div></div> Fri, 03 May 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17184 at http://www.gjxqh.tw Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17177/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17177 at http://www.gjxqh.tw Стопанска конюнктура през април 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17175/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През април 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17175 at http://www.gjxqh.tw Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17173/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 4.6% спрямо март 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2019 г. остава непроменен спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.1%.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17173 at http://www.gjxqh.tw Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17172/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил., или с 3.5% над регистрираните през март 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.2%, следвани от тези със служебна цел - 30.4%, и с цел почивка и екскурзия - 25.4%.</p></div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17172 at http://www.gjxqh.tw Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17170/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намалява производството на твърди горива - с 24.6%, безоловен бензин - с 10.1%, дизелово гориво - с 15.4%, природен газ - с 33.3%, и ?електроенергия - с 9.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.</p> <p>През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намаляват доставките на твърди горива - с 23.8%, пропан-бутанови смеси - с 2.6%, безоловен бензин - с 12.2%, дизелово гориво - с 2.6%, природен газ - с 20.2%, и електроенергия - с 16.8%.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17170 at http://www.gjxqh.tw Образованието в Република България през учебната 2018/2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17159/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-20182019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Основните резултати от проведените от Националния статистически институт? годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:</p></div></div></div> Thu, 25 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17159 at http://www.gjxqh.tw България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор ?Държавно управление” през 2018 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17150/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%9E%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. държавният дефицит и дългът на ЕС-28 намаляват в сравнение с 2017 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 1.0% за 2017 г. на 0.6% за 2018 г., а държавният дълг - от 81.7% в края на 2017 г. на 80.0% в края на 2018 година.</p> </div></div></div> Tue, 23 Apr 2019 14:30:07 +0000 Webmaster at NSI 17150 at http://www.gjxqh.tw Дефицит и дълг на сектор ?Държавно управление” в Република България през 2018 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17149/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%9E%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>По предварителни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор ?Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 149 млн. лв., или 2.0% от БВП на България.</p> <p>Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 430 млн. лв., или 22.6% от БВП.</p> </div></div></div> Tue, 23 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17149 at http://www.gjxqh.tw Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17140/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. <strong>на отчет в детските педагогически стаи са водени </strong>9?098 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява незначително - с 48, или с 0.5%.</p> </div></div></div> Fri, 19 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17140 at http://www.gjxqh.tw Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17138/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година.</p> <p>През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5?772 лв. средно на лице, което е с 10.6% повече в сравнение с 2017 година.</p> <p>Променя се структурата на потреблението на българските домакинства.</p> </div></div></div> Tue, 16 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17138 at http://www.gjxqh.tw Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17134/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Индексът на потребителските цени за март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.</p> </div></div></div> Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17134 at http://www.gjxqh.tw Население и демографски процеси през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17132/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7?000?039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49?995 души.</p> <p>През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1?758 деца.</p> <p>Броят на умрелите през 2018 г. е 108?526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1?265.</p> </div></div></div> Fri, 12 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17132 at http://www.gjxqh.tw Инвестиционна активност в промишлеността, март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17131/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през март 2019 г., показва, че разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2018 г. са с 5.1% по-малко в сравнение с 2017 година. Плановете на промишлените предприятия през 2019 г. са за свиване на инвестициите със 7.3% спрямо направените през предходната година.</p> </div></div></div> Fri, 12 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17131 at http://www.gjxqh.tw Търговия на България с трети страни през периода януари - февруари 2019 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17129/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През <strong>периода януари - февруари 2019 г.</strong> <strong>износът </strong>на стоки от България <strong>за трети страни</strong> нараства с 15.0% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 2 874.5 млн. лв., a<strong> вносът</strong> на стоки от трети страни се увеличава с 12.3% и е на стойност 3 909.9 млн. лева.</p></div></div></div> Fri, 12 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17129 at http://www.gjxqh.tw Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17127/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През <strong>януари</strong> <strong>2019 г.</strong> <strong>износът </strong>на България <strong>за ЕС </strong>нараства с 2.2% спрямо същия месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лв., а <strong>вносът от ЕС </strong>намалява със 7.4% и достига 2 990.6 млн. лева.</p> </div></div></div> Fri, 12 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17127 at http://www.gjxqh.tw Дейност на местата за настаняване през февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17122/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През февруари 2019 г. в страната са функционирали 1 868 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.3 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.8%, докато леглата в тях се увеличават с 0.5%.</p> <p>Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 904.1 хил., или с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.</p></div></div></div> Wed, 10 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17122 at http://www.gjxqh.tw Индекси на промишленото производство през февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17117/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>По предварителни данни през февруари 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.5% в сравнение с януари 2019 година. През февруари 2019 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 6.6% спрямо съответния месец на 2018 година.</p> </div></div></div> Tue, 09 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17117 at http://www.gjxqh.tw Индекси на оборота в раздел ?Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17116/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2019 г. оборотът в раздел <strong>Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети</strong> по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец.</p> </div></div></div> Tue, 09 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17116 at http://www.gjxqh.tw Индекси на строителната продукция през февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17115/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>По предварителни данни през февруари 2019 г. индексът на продукцията в сектор ?Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През февруари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.2%.</p> </div></div></div> Tue, 09 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17115 at http://www.gjxqh.tw 快3基本走势图 旧版球探体育比分 双色球预测十专家最准确 上海时时彩 雷速体育直播间好赚吗 新浪体育国际 江苏快三 雷速体育比分app 竟彩足球指数 新快3 足球北单比分