Публикации http://www.gjxqh.tw/bg/publications_list bg Ключови показатели за България (към 05.04.2019 г.) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17109/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-05042019-%D0%B3 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 18px;"><a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2019-04.pdf" target="_blank" title="PDF файл">Ключови показатели за България (към 05.04.2019 г.)</a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2019-04.pdf" target="_blank" title="PDF файл"><img align="absMiddle" alt="PDF" border="0" height="16" src="/sites/default/files/files/pages/upl/pdf_icon.gif" width="18" /></a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2019-04.xls" target="_blank" title="XLS файл"><im></im></a></div></div></div></div> Fri, 05 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17109 at http://www.gjxqh.tw Списание ?Статистика“, бр. 1/2019 http://www.gjxqh.tw/bg/content/17067/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-12019 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/17067/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-12019"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/SpisanieStatistika_39.png?itok=rsN7arPt" width="70" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2019 г. на списание ?Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:</div> <ul><li><strong>Статистически изследвания и анализи</strong></li> <li><strong>Българската статистика в три столетия</strong></li> <li><strong>Информации, рецензии, консултации</strong></li> <li></li></ul></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://spisaniestatistika.nsi.bg/" target="_blank">Списание ?Статистика”</a></div></div></div> Thu, 21 Mar 2019 07:30:19 +0000 Webmaster at NSI 17067 at http://www.gjxqh.tw Районите, областите и общините в Република България 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/17024/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/17024/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/ROO_2017_1.png?itok=oCs0polq" width="72" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация <strong>Районите, областите и общините в Република България 2017.</strong></div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/ROO_2017.zip" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Районите, областите и общините в Република България 2017"</a></div></div></div> Thu, 28 Feb 2019 11:45:00 +0000 Webmaster at NSI 17024 at http://www.gjxqh.tw Енергийни баланси 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16999/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16999/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/EB_Publ_17.png?itok=_uiCzWFg" width="75" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация ?Енергийни баланси 2017“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2011 - 2017 година.</div> <div>?</div> <div>Представена е подробна информация за:</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/EB_Publ_17.xls" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Енергийни баланси 2017"</a></div></div></div> Tue, 19 Feb 2019 10:25:06 +0000 Webmaster at NSI 16999 at http://www.gjxqh.tw Здравеопазване 2018 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16968/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16968/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/Zdraveopazvane_2018.png?itok=tYzJCygr" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация <strong>Здравеопазване 2018</strong> (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.</div> <p>Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.</p> <p>Публикуваните данни са систематизирани, както следва:</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/Zdraveopazvane_2018.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Здравеопазване 2018"</a></div></div></div> Thu, 07 Feb 2019 14:45:04 +0000 Webmaster at NSI 16968 at http://www.gjxqh.tw Устойчиво развитие на България 2005 - 2016 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16946/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2005-2016 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16946/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2005-2016"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/SD_2005-2016_0.png?itok=lqSns3mG" width="71" height="100" alt="Устойчиво развитие на България 2005 - 2016" title="Устойчиво развитие на България 2005 - 2016" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация ?Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/SD_2005-2016.pdf" target="_blank">Въведение към публикацията "Устойчиво развитие на България 2005 - 2016"</a></div></div></div> Wed, 30 Jan 2019 09:00:11 +0000 Webmaster at NSI 16946 at http://www.gjxqh.tw Основни макроикономически показатели 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16936/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16936/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/macro2017.png?itok=x-GIHR93" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията ?Основни макроикономически показатели 2017“ (на български и английски език).</div> <p>Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/macro2017.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Основни макроикономически показатели 2017"</a></div></div></div> Tue, 29 Jan 2019 13:00:06 +0000 Webmaster at NSI 16936 at http://www.gjxqh.tw Ключови показатели за България (към 28.12.2018 г.) http://www.gjxqh.tw/bg/content/16888/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-28122018-%D0%B3 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 18px;"><a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-12.pdf" target="_blank" title="PDF файл">Ключови показатели за България (към 28.12.2018 г.)</a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-12.pdf" target="_blank" title="PDF файл"><img align="absMiddle" alt="PDF" border="0" height="16" src="/sites/default/files/files/pages/upl/pdf_icon.gif" width="18" /></a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-12.xls" target="_blank" title="XLS файл"><im></im></a></div></div></div></div> Fri, 28 Dec 2018 09:00:26 +0000 Webmaster at NSI 16888 at http://www.gjxqh.tw Жените и мъжете в Република България 2018 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16817/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2018 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16817/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2018"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/WM2018.png?itok=CTw_AL6C" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация ?Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.</div> <p>В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.</p> <p>Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/WM2018.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Жените и мъжете в Република България 2018"</a></div></div></div> Fri, 14 Dec 2018 09:20:21 +0000 Webmaster at NSI 16817 at http://www.gjxqh.tw Списание ?Статистика“, бр. 4/2018 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16715/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-42018 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16715/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-42018"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/SpisanieStatistika_38.png?itok=-w3JiHeY" width="70" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2018 г. на списание ?Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:</div> <ul><li><strong>Теория и методология на статистическите изучавания</strong></li> <li><strong>Статистически изследвания и анализи</strong></li> <li><strong>Българската статистика в три столетия</strong></li></ul></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/sp_4_18.pdf" target="_blank">Електронна версия на списание ?Статистика”, бр. 4/2018</a></div><div class="field-item odd"><a href="http://spisaniestatistika.nsi.bg/" target="_blank">Списание ?Статистика”</a></div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 09:25:11 +0000 Webmaster at NSI 16715 at http://www.gjxqh.tw Население и демографски процеси 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16683/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16683/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/DMGR2017.png?itok=kPDPR7sM" width="70" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация <strong>Население и демографски процеси 2017.</strong></div> <p>Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/DMGR2017.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Население и демографски процеси 2017"</a></div></div></div> Fri, 12 Oct 2018 08:00:58 +0000 Webmaster at NSI 16683 at http://www.gjxqh.tw Престъпления и осъдени лица 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16680/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16680/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/CRIMES2017.png?itok=8Qhp7Uha" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Годишната електронна публикация на Националния статистически институт <strong>Престъпления и осъдени лица 201</strong><strong>7</strong> е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/CRIMES2017.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Престъпления и осъдени лица 2017"</a></div></div></div> Fri, 12 Oct 2018 07:45:08 +0000 Webmaster at NSI 16680 at http://www.gjxqh.tw Ключови показатели за България (към 05.10.2018 г.) http://www.gjxqh.tw/bg/content/16659/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-05102018-%D0%B3 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 18px;"><a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-10.pdf" target="_blank" title="PDF файл">Ключови показатели за България (към 05.10.2018 г.)</a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-10.pdf" target="_blank" title="PDF файл"><img align="absMiddle" alt="PDF" border="0" height="16" src="/sites/default/files/files/pages/upl/pdf_icon.gif" width="18" /></a>??<a class="blue" href="/sites/default/files/files/pages/KeyInd/KeyInd2018-10.xls" target="_blank" title="XLS файл"><im></im></a></div></div></div></div> Fri, 05 Oct 2018 08:00:32 +0000 Webmaster at NSI 16659 at http://www.gjxqh.tw Книгоиздаване и печат 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16619/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16619/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/BookP2017.png?itok=ZtE8o_Id" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация <strong>Книгоиздаване и печат 2017.</strong></div> <p>Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2017 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2017 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/BookP2017.pdf" target="_blank">Електронна публикация "Книгоиздаване и печат 2017"</a></div></div></div> Fri, 21 Sep 2018 11:10:23 +0000 Webmaster at NSI 16619 at http://www.gjxqh.tw Списание ?Статистика“, бр. 3/2018 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16607/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-32018 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16607/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B1%D1%80-32018"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/SpisanieStatistika_35.png?itok=P6tGikUy" width="70" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2018 г. на списание ?Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:</div> <ul><li><strong>Теория и методология на статистическите изучавания</strong></li> <li><strong>Статистически изследвания и анализи</strong></li> <li><strong>Българската статистика в три столетия</strong></li> <li><strong>Информации, рецензии, консултации</strong></li></ul></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/sp_3_18.pdf" target="_blank">Електронна версия на списание ?Статистика”, бр. 3/2018</a></div><div class="field-item odd"><a href="http://spisaniestatistika.nsi.bg/" target="_blank">Списание ?Статистика”</a></div></div></div> Thu, 13 Sep 2018 13:45:00 +0000 Webmaster at NSI 16607 at http://www.gjxqh.tw Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16577/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16577/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/URBAN2016_BG.png?itok=WLF5bd83" width="69" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация ?Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016” на български и на английски език.</div> <p>Изданието е подготвено в рамките на проект № 08141.2015.002-2015.601, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали. ?</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/URBAN2016_BG.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията ?Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016”</a></div></div></div> Tue, 04 Sep 2018 13:21:53 +0000 Webmaster at NSI 16577 at http://www.gjxqh.tw Пътнотранспортни произшествия в Република България 2017 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16575/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2017 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16575/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2017"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/ptp2017.png?itok=gEWNN4_4" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация <strong>Пътнотранспортни произшествия в Република България 201</strong><strong>7</strong><strong>,</strong> съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.</div> <div>?</div> <div>Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2017 г., разпределени по:</div> <div>- области и общини</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/ptp2017.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2017"</a></div></div></div> Mon, 03 Sep 2018 09:00:07 +0000 Webmaster at NSI 16575 at http://www.gjxqh.tw Каталог на статистическите издания 2019 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16571/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16571/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/Catalog_2019_BG_NSI.png?itok=f7HxO0Ww" width="49" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>В Каталога е представена подробна информация за печатните и електронните публикации на НСИ, които предстои да бъдат издадени през 2019 година. Информацията е структурирана в три теми - ?Общи статистически издания”, ?Население и социални статистики” и ?Икономика”. За всяка публикация се посочват заглавие, периодичност, международен идентификационен код, вид на изданието - печатно или електронно, цена и срок на издаване, с кратко описание на съдържанието.</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/Catalog_2019_BG_NSI.pdf" target="_blank">Каталог на статистическите издания 2019</a></div></div></div> Fri, 31 Aug 2018 09:00:02 +0000 Webmaster at NSI 16571 at http://www.gjxqh.tw Образование в Република България 2018 http://www.gjxqh.tw/bg/content/16530/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2018 <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16530/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2018"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/education2018_0.png?itok=4fYtrRzP" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация <strong>Образование в Република България 2018.</strong></div> <p>Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2013/2014 - 2017/2018 учебна година.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/education2018.pdf" target="_blank">Електронна версия на публикацията "Образование в Република България 2018"</a></div></div></div> Mon, 13 Aug 2018 11:15:02 +0000 Webmaster at NSI 16530 at http://www.gjxqh.tw Картографиране на бедността в Република България http://www.gjxqh.tw/bg/content/16489/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%3F-%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F <div class="field field-name-field-publication-cover field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/bg/content/16489/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%3F-%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/styles/thumbnail/public/files/publications/covers/povmap.png?itok=iG7yjmi9" width="71" height="100" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация ?Картографиране на бедността в Република България“.</div></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-link field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.gjxqh.tw/bg/../sites/default/files/files/publications/povmap.pdf" target="_blank">Електронна публикация "Картографиране на бедността в Република България"</a></div></div></div><div class="field field-name-field-publication-file field-type-file field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" src="/modules/file/icons/x-office-spreadsheet.png" /> <a href="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/files/publications/povmap_nuts3.xlsx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; length=14502" title="povmap_nuts3.xlsx">Относителен дял на бедните по области (NUTS3)</a></span></div><div class="field-item odd"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" src="/modules/file/icons/x-office-spreadsheet.png" /> <a href="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/files/publications/povmap_municipalities.xlsx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; length=54330" title="povmap_municipalities.xlsx">Относителен дял на бедните по общини (LAU 1)</a></span></div><div class="field-item even"><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" src="/modules/file/icons/x-office-spreadsheet.png" /> <a href="http://www.gjxqh.tw/sites/default/files/files/publications/povmap_bigcities.xlsx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; length=15852" title="povmap_bigcities.xlsx">Относителен дял на бедните за градовете София, Пловдив и Варна по райони</a></span></div></div></div> Thu, 02 Aug 2018 13:20:05 +0000 Webmaster at NSI 16489 at http://www.gjxqh.tw 快3基本走势图 999彩票网址导航 安徽11选5 篮球比分90比分 云南快乐10分钟 15选5 辉煌棋牌苹果版 什么是足球即时比分即时指数 nba雪缘园 湖北快3 澳州棒球比分