RSS на НСИ http://www.gjxqh.tw/bg/nsi_rss.xml bg Гергьовден http://www.gjxqh.tw/bg/content/17185/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите и обичани празници през годината. На <strong>6 май </strong>Българската православна църква чества деня на <strong>Свети Георги Победоносец, </strong>почитан у нас още от покръстването на българите преди 11 века.</div> <p>Георги е сред най-разпространените мъжки имена в нашата страна. През 2018 г. е най-предпочитаното име за новородените момчета и най-често срещаното име сред мъжете.</p></div></div></div> Sun, 05 May 2019 14:30:00 +0000 Webmaster at NSI 17185 at http://www.gjxqh.tw Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17184/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали <strong>разрешителни за строеж</strong> на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 149 други сгради. <strong>Започнал е строежът</strong> на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях, на 17 административни сгради/офиси и на 644 други сгради.</p> </div></div></div> Fri, 03 May 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17184 at http://www.gjxqh.tw Световен ден на свободата на печата http://www.gjxqh.tw/bg/content/17181/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година.</div> <p>Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество.</p> <p>По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си.</p></div></div></div> Thu, 02 May 2019 10:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17181 at http://www.gjxqh.tw Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17177/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17177 at http://www.gjxqh.tw Стопанска конюнктура през април 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17175/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През април 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17175 at http://www.gjxqh.tw Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17173/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 4.6% спрямо март 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2019 г. остава непроменен спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.1%.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17173 at http://www.gjxqh.tw Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17172/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил., или с 3.5% над регистрираните през март 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.2%, следвани от тези със служебна цел - 30.4%, и с цел почивка и екскурзия - 25.4%.</p></div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17172 at http://www.gjxqh.tw Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17170/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намалява производството на твърди горива - с 24.6%, безоловен бензин - с 10.1%, дизелово гориво - с 15.4%, природен газ - с 33.3%, и ?електроенергия - с 9.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.</p> <p>През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намаляват доставките на твърди горива - с 23.8%, пропан-бутанови смеси - с 2.6%, безоловен бензин - с 12.2%, дизелово гориво - с 2.6%, природен газ - с 20.2%, и електроенергия - с 16.8%.</p> </div></div></div> Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17170 at http://www.gjxqh.tw Националният статистически институт Ви поздравява по случай най-светлия християнски празник - Възкресение Христово http://www.gjxqh.tw/bg/content/17161/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 Sat, 27 Apr 2019 18:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17161 at http://www.gjxqh.tw НСИ стартира изследване ?Структура на заплатите 2018” http://www.gjxqh.tw/bg/content/17157/%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-2018%E2%80%9D <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>През май 2019 г. НСИ започва провеждането на изследване ?Структура на заплатите 2018”, което е включено в Националната статистическа програма за 2019 г. със задължителен характер на участие. За България това е петото от серията наблюдения, провеждащи се през четиригодишни интервали съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999.</div></div></div></div> Thu, 25 Apr 2019 09:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17157 at http://www.gjxqh.tw Образованието в Република България през учебната 2018/2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17159/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-20182019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Основните резултати от проведените от Националния статистически институт? годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:</p></div></div></div> Thu, 25 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17159 at http://www.gjxqh.tw Проект ESSnet за Big Data II http://www.gjxqh.tw/bg/content/17154/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-essnet-%D0%B7%D0%B0-big-data-ii <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>На 19.04.2019 г. Националният статистически институт подписа грантовото споразумение по проект ESSnet Big Data II: ?Многоцелева статистика и повишаване на ефективността в производството“. С оглед важността на проекта и сложността на задачите на проекта работата започна още през ноември 2018 година.</div> <p>Проектът, финансиран от Европейската комисия, е с продължителност <strong>2</strong><strong>6</strong> месеца и е продължение на проект ESSnet Big Data I.</p></div></div></div> Wed, 24 Apr 2019 13:55:00 +0000 Webmaster at NSI 17154 at http://www.gjxqh.tw Първа българо-гръцка трансгранична среща между националните статистически офиси на България и Гърция http://www.gjxqh.tw/bg/content/17152/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Трансгранична среща между представители на Националния статистически институт на Република България (НСИ) и Статистическата служба на Гърция (ЕЛСТАТ) се проведе за първи път в периода 22-23 април 2019 година. Първия ден заседанието се състоя в Кърджали, а втория - в Ксанти.</div></div></div></div> Wed, 24 Apr 2019 13:35:00 +0000 Webmaster at NSI 17152 at http://www.gjxqh.tw България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор ?Държавно управление” през 2018 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17150/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%9E%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. държавният дефицит и дългът на ЕС-28 намаляват в сравнение с 2017 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 1.0% за 2017 г. на 0.6% за 2018 г., а държавният дълг - от 81.7% в края на 2017 г. на 80.0% в края на 2018 година.</p> </div></div></div> Tue, 23 Apr 2019 14:30:07 +0000 Webmaster at NSI 17150 at http://www.gjxqh.tw Дефицит и дълг на сектор ?Държавно управление” в Република България през 2018 година (предварителни данни) http://www.gjxqh.tw/bg/content/17149/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%E2%80%9E%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>По предварителни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор ?Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 149 млн. лв., или 2.0% от БВП на България.</p> <p>Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 430 млн. лв., или 22.6% от БВП.</p> </div></div></div> Tue, 23 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17149 at http://www.gjxqh.tw 22 април - Ден на Земята http://www.gjxqh.tw/bg/content/17142/22-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>Денят на Земята се отбелязва за първи път на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. е обявен за международен празник, а в България се чества от 1993 година. Целта е хората по света да се обединят в защита на природата и околната среда.</div> <p>Всяка година организацията Международна мрежа за Деня на Земята се фокусира върху актуална тема, свързана с опазването на планетата. Всяко живо същество има уникална стойност и играе важна роля в сложната мрежа на живота. Мотото на кампанията тази година е ?Да защитим изчезващите видове“.?</p> </div></div></div> Sun, 21 Apr 2019 09:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17142 at http://www.gjxqh.tw Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17140/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. <strong>на отчет в детските педагогически стаи са водени </strong>9?098 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява незначително - с 48, или с 0.5%.</p> </div></div></div> Fri, 19 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17140 at http://www.gjxqh.tw Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2018 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17138/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година.</p> <p>През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5?772 лв. средно на лице, което е с 10.6% повече в сравнение с 2017 година.</p> <p>Променя се структурата на потреблението на българските домакинства.</p> </div></div></div> Tue, 16 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17138 at http://www.gjxqh.tw 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България http://www.gjxqh.tw/bg/content/17135/16-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div>16 април е Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 г. по инициатива на Съюза на юристите в България. На тази дата през 1879 г. е приета Търновската конституция - първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава.</div> <p>Честит празник на всички юристи!</p> <p>Допълнителна статистическа информация по темата можете да намерите на: <a href="http://www.gjxqh.tw/bg/node/3990/">http://www.gjxqh.tw/bg/node/3990/</a></p> </div></div></div> Mon, 15 Apr 2019 13:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17135 at http://www.gjxqh.tw Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2019 година http://www.gjxqh.tw/bg/content/17134/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Индексът на потребителските цени за март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.</p> </div></div></div> Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 +0000 Webmaster at NSI 17134 at http://www.gjxqh.tw 快3基本走势图 中欧体育比分 福建11选5 190足球即时指数手机版190KK 极速快乐十分 mlb棒球比分直播 体彩p5 2012年奥运会足球直播 led体育比分管理软件 189比分直播 极速快乐十分