ESDS Help Desk

Център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация (ESDS Help Desk)

Евростат?- Статистическата служба на Европейските общности съгласно своята стратегия за безплатно разпространение на статистическа информация?създаде мрежа от национални центрове в сътрудничество с националните статистически служби - "European Statistical Data Support" (ESDS) - за подпомагане на потребителите на европейски статистически данни.

Българският ESDS център започва своята работа от 1 април 2007 г.?като член на европейската мрежа и дейността му?се ръководи и координира от централния екип в Евростат. Експертите от центъра подпомагат потребители от България и чужбина като предоставят информация къде и как в сайта на Евростат могат да бъдат намерени и използвани търсените статистически продукти и услуги, както и да предлагат техническа помощ. Услугата се предоставя напълно безплатно, на български и на английски език.

За?въпроси относно статистическите данни, публикувани на сайта на Евростат, както и при възникване на технически или други затруднения?при достъпа до европейската статистическа информация можете да?използвате следните начини за връзка с нашия екип:

????????? ? електронна форма за запитване

???????? ?? по е-mail: [email protected]

????????? ??на телефон: +359?2?9857?187???????

Пощенски адрес:
?
Национален статистически институт
Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"
София 1038, ул. "П. Волов" № 2, ет. 1, ст. 107
?
?
Работно време:
?
понеделник - петък: 10:00?- 12:00, 14:00 - 16.00