Инвестиционна активност в промишлеността

Уважаеми дами и господа,

С цел осигуряване на по-лесен и ефективен подход за събиране на информацията относно бизнес наблюдението на инвестиционна активност в промишлеността, Националният статистически институт Ви осигурява възможност да предоставите данните онлайн на адрес http://www.gjxqh.tw/InvActivity/.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Проверка за участие в изследването на инвестиционната активност в промишлеността

За Ваше удобство Ви предоставяме график на провеждане на изследването през 2018 година:

Месец
Онлайн кампания
Срок за подаване на хартиени формуляри в ТСБ
стартиране
краен срок
Март
6.03.
16.03.
20.03.
Октомври
1.10.
16.10.
22.10.
За допълнителна информация или при възникнали въпроси и коментари може да се свържете с нас на e-mail: [email protected] или на телефони:

??Относно методологията на изследванията: Христина Терзийска на тел. 02 9857 628 и Маргарита Ливнова на тел. 02 9857 130;

??Експертите от съответните отдели ?Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра;

??При проблеми от техническо естество: Антоанета Йотова на тел. 02 9857 632.