Заявки за услуги

?
?
?
Писмени заявки, отправени към Централно управление на НСИ:
? електронна поща - e-mail: [email protected];
? факс - +3592 9857-799;
? по поща - НСИ, ул. ?П. Волов” № 2; 1038 София;
? на място в Приемната или в Деловодството на НСИ;
?
Плащанията по писмени заявки, отправени към Централно управление на НСИ, се извършват:
? В брой - в касата на НСИ, гр. София 1038, ул. ?П. Волов” № 2;
? По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ?- СОФИЯ
?
?
?
?
?
?
?
?
Писмени заявки, отправени към Териториалните статистически бюра на НСИ:
?
?
?
?
ТСБ Адрес на ТСБ Код Телефон E-mail Име
ТСБ?- Северозапад 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" № 1 064 89 04 17 [email protected] Мария Петкова
Отдел "Статистически изследвания?- Видин" 3700, Видин , Южна промишлена зона № 49 094 60 92 79 [email protected] Валерия Лещарска
Отдел "Статистически изследвания?- Враца" 3000, Враца, ул. "Георги Бенковски" № 6 092 66 86 65 [email protected] Камелия Цонева
66 86 83 [email protected] Ралица Спасова
Отдел "Статистически изследвания?- Монтана" 3400, Монтана, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 2 096 39 18 12 [email protected] Бойка Борисова
Отдел "Статистически изследвания?- Ловеч" 5500, Ловеч, ул. ?Съйко Съев“ № 56 068 68 60 61 [email protected] Мариана Йорданова
68 60 80 [email protected] Николай Найденов
Отдел "Статистически изследвания?- Плевен" 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" № 1 064 89 04 17 [email protected] Мария Петкова
?
ТСБ?- Север 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16 082 811433 [email protected] Румяна Илиева
Отдел "Статистически изследвания?- Русе" 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16 082 811433 [email protected] Румяна Илиева
Отдел "Статистически изследвания?- Велико Търново" 5000, Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 61 062 614516 [email protected] Михаилка Григорова
Отдел "Статистически изследвания?- Габрово" 5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65 066 819746 [email protected] Силвана Стоянова
Отдел "Статистически изследвания?- Разград" 7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15 084 616112 [email protected] Даниела Данаилова
Отдел "Статистически изследвания?- Силистра" 7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75 086 818319 [email protected] Добромира Йовчева
?
ТСБ?- Североизток 9000, Варна, бул."Сливница" 191 052 575?216 [email protected] Виолета?Новакова
Отдел "Статистически изследвания?- Варна" 9000, Варна, бул."Сливница" 191 052 575?216 [email protected] Виолета Новакова
Отдел "Статистически изследвания?- Добрич" 9300, Добрич, пл. "Свобода" №5 058 655?315 [email protected] Илга Иванова
Отдел "Статистически изследвания?- Търговище" 7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51 0?601 69?439 [email protected] Боян Бончев
Отдел "Статистически изследвания?- Шумен" 9700, Шумен, бул."Велики Преслав" №47 054 850?616 [email protected] Светла Кръстева
?
ТСБ?- Югоизток 8010, Бургас, ж.к. "Славейков", ул. "Янко Комитов" № 3 056 851 915 [email protected] Добромир Ангелов
Отдел "Статистически изследвания?- Бургас" 8010, Бургас, ж.к. "Славейков", ул. "Янко Комитов" № 3 056 851 915 [email protected] Добромир Ангелов
Отдел "Статистически изследвания?- Сливен" 8800, Сливен, ул. "Стефан Караджа" №5 044 613 419 [email protected] Сребрина Ганушева
Отдел "Статистически изследвания?- Стара Загора" 6000, Стара Загора, ул. "Армейска" №5 042 619 437 [email protected] Маруся Петрова
Отдел "Статистически изследвания?- Ямбол" 8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20, ПК?- 655 046 686 312 [email protected] Пламен Ангелов?
?
ТСБ?- Юг 4000, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59 032 658 740 [email protected] Мирослав Стаматов
Отдел "Статистически изследвания?- Кърджали" 6600, Кърджали, ул "Екзарх Йосиф"№3 0361 67 034 [email protected] Ивайло Атанасов
Отдел "Статистически изследвания?- Пазарджик" 4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20 034 402 742 [email protected] Гергана Спасова
Отдел "Статистически изследвания?- Пловдив" 4000, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59 032 658 740 [email protected] Мирослав Стаматов
Отдел "Статистически изследвания?- Смолян" 4700, Смолян, бул. "България" №9 0301 67 412 [email protected] Николай Славов
Отдел "Статистически изследвания?- Хасково" 6300, Хасково, бул. "България" №152 038 608 861 [email protected] Николай Латев
?
ТСБ?- Югозапад 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857?444 [email protected] Бояна Иванова
Отдел "Статистически изследвания?- Благоевград" 2700, Благоевград, ул."Груев" № 38 073 88965 12 [email protected] Емилия Илиева
Отдел "Статистически изследвания?- Кюстендил" 2500, Кюстендил, ул."Добруджа" № 2А 078 55 96 42 [email protected] Даниела Димитрова
Отдел "Статистически изследвания?- Перник" 2300, Перник, ул."Отец Паисий" № 2 076 6886 52 [email protected] Мая Симеонова
Отдел "Статистически изследвания?- Софийска област" 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857 444 [email protected] Бояна Иванова
Отдел "Статистически изследвания?- София" 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857 444 [email protected] Бояна Иванова

?